Uslovi poslovanja i korišćenja usluga na sajtu http://hosting90.rs

1. Definicije pojmova

2. Predmet ugovora

3. Registracija domena

4. Web hosting

5. Virtualni serveri

6. Prava i obveze ugovornih strana

7. Uslovi Pla─çanja

8. Otkazivanje usluge i raskid ugovora

9. Završne odredbe